Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

1840 3f5d 390
Reposted fromnutt nutt viamalinowowa malinowowa
3540 3a84 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viafelicka felicka
Gdyby ktoś umiał spojrzeć na nas z góry, zobaczyłby, że świat jest pełen ludzi biegnących w pośpiechu, spoconych i bardzo zmęczonych, oraz ich spóźnionych, pogubionych dusz, które nie mogą nadążyć za swoimi właścicielami.
— Olga Tokarczuk - "Zagubiona dusza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaalekzandra alekzandra
6142 2640 390
Reposted frompotatolovero potatolovero viafelicka felicka

March 17 2018

2399 b097 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaToshi Toshi

March 14 2018

February 07 2018

6146 0a75 390
Reposted frombrumous brumous viatobecontinued tobecontinued
Reposted frommrrru mrrru viawszystkodupa wszystkodupa
5596 90e6 390
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viatobecontinued tobecontinued

January 27 2018

- Bywa, że palisz mosty?
- Tak, bo nie lubię ciągnąć za sobą niepotrzebnych ogonów. Mamy jedno życie i szkoda go na ludzi, którzy na nas po prostu nie zasługują. Nie jest tak, że natychmiast kogoś skreślam. Związki, bez względu na to, czy miłosne czy przyjacielskie, wymagają pracy. Należy starać się zrozumieć drugą stronę, odkryć, co ma w głowie, włożyć w tę relację wysiłek. I dopiero kiedy okaże się, że wszelkie sposoby zawodzą, można odpuścić. Bo nie ma sensu się męczyć. Spaliłam za sobą wiele mostów i wcale tego nie żałuję. Myślę, że jestem bogatsza o to doświadczenie. Dzięki temu też pewne sytuacje mnie nie rozpraszają i skupiam się na rzeczach dla mnie najważniejszych. I na ludziach, na których naprawdę mi zależy.
— Magda Szejbal
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa

January 22 2018

0463 21a0 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaunmadebeds unmadebeds

January 20 2018

7805 5092 390
Reposted from777727772 777727772 viaalekzandra alekzandra
Ty jesteś nie każdy. Zawsze byłeś nie każdy
     
— J.L. Wiśniewski

January 16 2018

9059 cc6c 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viatwice twice
5047 bcc2 390
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viacudoku cudoku
Przestań dawać ludziom władzę nad Twoim uśmiechem, poczuciem wartości i nastawieniem do życia.
— Mandy Hale
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viamalinowowa malinowowa
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viamalinowowa malinowowa
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl