Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

0921 2f6f 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaphilomath philomath

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaphilomath philomath
2399 fac4 390
Reposted fromvesania vesania viafelicka felicka
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viafelicka felicka
 Gdyby mi ktoś powiedział:
-Idź do parku
i siedź tam dwa lata,
a po dwóch latach
Ona przyjdzie na spacer z psem,
ale będziesz ją widział tylko przez minutkę...
To pobiegłbym do tego parku
i czekał dwa lata!
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromIriss Iriss
It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
9133 5507 390
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viaaqq aqq
1053 8bb3 390
Reposted fromlouse louse viatwice twice
0275 13db 390
Reposted fromchocoway chocoway viaunmadebeds unmadebeds
5944 775d 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Stęskniłem się za tobą... A ty jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było 
— J.Borszewicz "Mroki"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapoezja poezja
Osiecka
Reposted fromlugola lugola viaunmadebeds unmadebeds

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viaunmadebeds unmadebeds

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viaIriss Iriss
9938 8a93 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaEvowe Evowe
5382 815c 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 07 2015

1378 96e0 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
6892 8927 390
Reposted fromimeggyman imeggyman vialegohouse legohouse
6148 8079 390

nicethingsinuglyhandwriting:

I have so much of you in my heart // John Keats.

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl