Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

3189 bb5e 390
Poznań
by M. Kolasa
Reposted frominto-black into-black viaphilomath philomath

May 17 2018

Wielkie talenty marnują się z powodu braku odwagi.
— Og Mandino
Reposted fromavooid avooid viawszystkodupa wszystkodupa

May 16 2018

Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viaunmadebeds unmadebeds

May 04 2018

Może dziewięćdziesięciu dziewięciu na sto ludzi Cię zawiedzie, ale piękno świata tkwi w błędzie statystycznym.
— "Hart of Dixie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued

April 25 2018

April 14 2018

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

7813 2374 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viacudoku cudoku
6617 f1fa 390
Reposted fromtfu tfu viacudoku cudoku
0552 129d 390
Reposted fromGIFer GIFer viaalekzandra alekzandra

March 22 2018

3149 20cd 390
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 20 2018

1840 3f5d 390
Reposted fromnutt nutt viamalinowowa malinowowa
3540 3a84 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viafelicka felicka
Gdyby ktoś umiał spojrzeć na nas z góry, zobaczyłby, że świat jest pełen ludzi biegnących w pośpiechu, spoconych i bardzo zmęczonych, oraz ich spóźnionych, pogubionych dusz, które nie mogą nadążyć za swoimi właścicielami.
— Olga Tokarczuk - "Zagubiona dusza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaalekzandra alekzandra
6142 2640 390
Reposted frompotatolovero potatolovero viafelicka felicka

March 17 2018

2399 b097 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaToshi Toshi

March 14 2018

February 07 2018

6146 0a75 390
Reposted frombrumous brumous viatobecontinued tobecontinued
Reposted frommrrru mrrru viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl