Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

Zdumiewa mnie, jak mało płaczą współczesne kobiety, a jeśli już płaczą, to wstydliwie i jakby przepraszająco. Ubolewania godne, że wstyd lub moda odbierają nam tę naturalną funkcję. Potrzebujemy wilgoci, by stać się kwitnących drzewem, inaczej poniesiemy klęskę. Płacz jest rzeczą dobrą, zbawienną, słuszną. Nie rozwiązuje dylematów, ale dzięki niemu trwamy, nie upadamy.
— Clarissa Pinkola Estes, "Biegnąca z wilkami"

September 25 2018

Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
Reposted fromnewnightmare newnightmare viamalinowowa malinowowa
6802 64fe 390
Reposted fromrawriot rawriot viafelicka felicka
2857 2979 390
Reposted fromrawriot rawriot viafelicka felicka

August 21 2018

Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaunmadebeds unmadebeds
5781 d909 390
Reposted fromkatisz katisz viamalinowowa malinowowa
Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaunmadebeds unmadebeds
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viaunmadebeds unmadebeds
1027 71a7 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaunmadebeds unmadebeds

August 16 2018

4243 a3d1 390
5686 fb17 390

July 29 2018

7192 0d7e 390
Reposted fromsolitaire solitaire viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 27 2018

2983 5606 390
Reposted fromahora ahora viamalinowowa malinowowa
5566 c3eb 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaToshi Toshi
0495 8d6d 390
Reposted fromzmilosci zmilosci viaToshi Toshi

July 26 2018

Boję się, że Ty wcale tego mojego kochania nie czujesz, bo nie przejawia się ono w żadnej formie dbania o Ciebie. Chciałabym jednak, żebyś pamiętał, że ja o siebie też przecież nie dbam. Jestem czasem dla Ciebie nieczuła, ale ja i dla siebie jestem nieczuła. Zwłaszcza w drobiazgach. Nie zrobię Ci śniadania, ale wiesz - ja i sobie nie zrobię śniadania.
— Agnieszka Osiecka (z książki Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze)
Reposted fromxcvbz xcvbz viamalinowowa malinowowa
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 20 2018

5538 06e1 390
Reposted fromboli boli viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl